جوش های سرسیاه بینی

Description:

جوش ها سرسیاه بینی منافذ بسته شده ای هستند که با کراتین تکه های پوستی و چربی پر شده اند. این اولین مرحله آکنه است . جوش های سرسیاه چیز خطرناکی نیستند اما همین که در بخش بزرگی از صورت یعنی روی بینی ظاهر میشوند عذاب آور هستند. به خاطر ظاهر بدی که دارند هرکس به دنبال راهی است تا سریعتر از شر این جوش ها خلاص شود.
جوش های زیر پوست است که به عقیده متخصصان پوست کاملا قابل درمان است و در خیلی از موارد بعد از درمان نشانه از خود به جا نمیگذارد. آکنه یا بخار جوانی از بیماری های شایع دوران نوجوانی و جوانی است . این بیماری موجب بروز شکل مختلف ضایعات پوستی میشود.
علت ایجاد کننده جوش های سرسیاه:
جوش های زیر پوستی معمولا ناشی از بسته شدن دهانه خروجی غدد چربی ساز پوستی است. ترشحات چربی وقتی نمیتواند از دهانه مسدود شده غدد چربی ساز خارج شود. داخل این غدد تجمع میکند. در نتیجه این تجمع چربی در زیر پوست جوش های زیر پوست ایجاد میشود. البته یکی از دلایل اصلی به وجود امدن این جوش زمینه ارث و جنیتیک است. لوازم آرایش عوامل اصلی جوش های سرسیاه است. اما موارد دیگری نیز به شکل جانبی باعث انسداد غدد چربی ساز میشود.
راهی برای درمان:
بهترین راه کاهش دادن اندازه این نافذ کم کردن عرق و کاهش چربی سازی بدن است بنابراین میتوان بخشی از چربی سازی بدن را که تحت تاثیر رژیم غذایی است با کاهش مصرف غذاهای چرب و سرخ کرده کاهش داد. و اما بخشی که مربوط به هورمونی ها و جنیتیک باشد قابل تغیر نیست.
توصیه های ضدجوش سرسیاه :
پاکسازی منظم پوست اولین شرط برای عدم به وجود آمدن این جوش ها است. اگر پوست به خوبی پاک نشود آلودگی های بیشتری جذب میکند و ابتدا جوش های به رنگ زرد و سپس سیاه میشود. برای آرایش از فرآورده های مخصوص پوست استفاده نماید


  • Sitmet eros lorem isum dolor
  • Adipiscing maurise pharetra magna
  • Malesuada orcdonec umet lorem

Discussion - 3 comments

leave a comment

Latest News

Contact Form