Order On Phone
+93(0) 788-979-979
Opening Hours

Saturday - Thursday: 08.00am to 05.00pm
Friday: Closed

img
Customer Services
High Quality Product
Online Chat

Free Delivery
Free Consultation
Facebook Link

PAIN RELIEF OIL

پین رلیف آئیل
پین رلیف آئیل محصول جدید فابریکه دوا سازی پیورهربل
پین رلیف آئیل یک ترکیب گیاهی نهایت موثر و مفید ازعصارۀ پنج نوع گیاه گرانبها بر علاوه روغن زیتون و کنجد با مقادیر خاص تهیه و ترکیب گردیده .
ترکیب پین رلیف آئیل برای بهبود درد های مفصلی درد کمر ، درد گردن درد های استخوان و درد های که ناشی از ضعیفی و کهولت سن میباشد مفید است.
طریقه استفاده
روزانه دو بار بالای عضو متاثره الی جذب شدن روغن مساژ نمایید
برای مریضان که از درد رماتیزم رنج میبرند توصیه نمیشود.
قیمت: 450 افغانی