PAIN RELIEF OIL

0 Af

پین رلیف آئیل
پین رلیف آئیل محصول جدید فابریکه دوا سازی پیورهربل
پین رلیف آئیل یک ترکیب گیاهی نهایت موثر و مفید ازعصارۀ پنج نوع گیاه گرانبها بر علاوه روغن زیتون و کنجد با مقادیر خاص تهیه و ترکیب گردیده .
ترکیب پین رلیف آئیل برای بهبود درد های مفصلی درد کمر ، درد گردن درد های استخوان و درد های که ناشی از ضعیفی و کهولت سن میباشد مفید است.
طریقه استفاده
روزانه دو بار بالای عضو متاثره الی جذب شدن روغن مساژ نمایید
برای مریضان که از درد رماتیزم رنج میبرند توصیه نمیشود.
قیمت: 450 افغانی