SUGAR BALANCE TEA

0 Af


چای شکر

چای شکر (Sugar Balance Tea ) که از برگ های چهار نوع درختان مانند انجیر، زیتون، شاه توت و لکات با مقادیر خاص تهیه و ترکیب نموده است که برای کنترول مرض شکر نوع اول ، دوم ، سیستم عصبی و قوای جنسی از موثریت خاص برخوردار میباشد.
طرز تهیه : یک قاشق چای خوری چای شکر را در یک کیلاس آب به مدت دو الی سه دقیقه جوشانده نیم گیلاس صبح نیم گیلاس شب بعد از غذا سرد و یا گرم نوشیده شود.
یاداشت : در صورت عدم موثریت و یا حساسیت چای را دوباره مسترد نموده پول خویش را اخذ نمایند .همچنان برای مریضان بی بضاعت به طور مجانی توزیع میگردد.