image
image

login

Sugar Balance Tea

Sugar Balance Tea

 

مرض شکر(دیابت) یکی از امراض هورمونی است که از باعث فقدان کاهش و عدم کفایه هورمون انسولین به وجود میابد.

هورمون انسولین توسط پانقرانس که غدۀ است در خلف معده افراز میشود که نقش عمده و اساسی را در قسمت میتابولیزم و کتابولیزم مواد قندی ، پروتین و شحمیات بازی میکند فقدان انسولین باعث مرض شکر میگردد.

خوشبختانه فابریکه پیور هربل محصول گیاهی جدید خویش را بنام چای شکر (شوگر بیلانس تی ) که از برگ های چهار نوع درختان مانند انجیر، زیتون، شاه توت و لکات با مقادیر خاص تهیه و ترکیب نموده است که برای کنترول مرض شکر نوع اول ، دوم ، سیستم عصبی و قوای جنسی از موثریت خاص برخوردار میباشد.

طرز تهیه : یک قاشق چای خوری چای شکر را در یک کیلاس آب به مدت دو الی سه دقیقه جوشانده نیم گیلاس صبح نیم گیلاس شب بعد از غذا سرد و یا گرم نوشیده شود.

یاداشت : در صورت عدم موثریت و یا حساسیت چای را دوباره مسترد نموده پول خویش را اخذ نمایند .همچنان برای مریضان بی بضاعت به طور مجانی توزیع میگردد


DESCRIPTION

 

مرض شکر(دیابت) یکی از امراض هورمونی است که از باعث فقدان کاهش و عدم کفایه هورمون انسولین به وجود میابد.

هورمون انسولین توسط پانقرانس که غدۀ است در خلف معده افراز میشود که نقش عمده و اساسی را در قسمت میتابولیزم و کتابولیزم مواد قندی ، پروتین و شحمیات بازی میکند فقدان انسولین باعث مرض شکر میگردد.

خوشبختانه فابریکه پیور هربل محصول گیاهی جدید خویش را بنام چای شکر (شوگر بیلانس تی ) که از برگ های چهار نوع درختان مانند انجیر، زیتون، شاه توت و لکات با مقادیر خاص تهیه و ترکیب نموده است که برای کنترول مرض شکر نوع اول ، دوم ، سیستم عصبی و قوای جنسی از موثریت خاص برخوردار میباشد.

طرز تهیه : یک قاشق چای خوری چای شکر را در یک کیلاس آب به مدت دو الی سه دقیقه جوشانده نیم گیلاس صبح نیم گیلاس شب بعد از غذا سرد و یا گرم نوشیده شود.

یاداشت : در صورت عدم موثریت و یا حساسیت چای را دوباره مسترد نموده پول خویش را اخذ نمایند .همچنان برای مریضان بی بضاعت به طور مجانی توزیع میگردد